• 856 H21/11 .TÔN ĐỨC THẮNG . Q. LIÊN CHIỂU . HÒA KHÁNH .ĐÀ NẴNG
  • ĐT:  02363795261 – 0935336507
  • Công ty TNHH quảng cáo truyền thông công nghệ số 24hviet
  • MST: 0401855429

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6:

  • Sáng 8h – 12h,
  • chiều 13h – 16h 45

Thứ 7 làm buổi sáng/chiều nghĩ.

 

  • Email: thuonghieuquangcao24h@gmail.com
  • Website: 24HVIET.COM
  • FB: facebook.com/phuongthu
  • Hỗ trợ kỹ thuật: support.ads@24hviet.com